References

      

Bibliography

 

Aktunç, Hulki.

1990 Türkçenin Büyük Argo Sözlügü. Istanbul: AFA Yayınları.

 

Ali, Sabahattin.

1994 [1935] Degirmen. Istanbul: Cem Yayınevi.

 

And, Metin.

1963-64 A History of Theater and Popular Entertainment in Turkey. Ankara: Forum Yayınları.

 

And, Metin.

1964 “Tulûatçılar ve Kantocular üzerine Notlar.” Devlet Tiyatrosu 24: 36-38.

 

And, Metin.

1977 Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu. Istanbul: Yapi Kredi Bankası Kültür Yayınları.

 

Andrews, Peter Alford.
2002 Ethnic Groups in the Republic of Turkey: Supplement and Index. Wiesbaden: Verlag.

 

Andrews, Peter Alford.

1989 Ethnic Groups in the Republic of Turkey. Wiesbaden: Verlag.

 

“Bize Ne Oldu.” Sabah June 27, 1999.

 

Boratav, Pertev.

1978 “Karagöz.” The Encyclopaedia of Islam. Leiden: E. J Brill.

 

Charanis, Peter.

1972b. “The Jews in the Byzantine Empire.” In Studies on the Demography of the Byzantine Empire. London: Variorum Reprints.

 

Çelebi, Evliyâ.

1971. Seyâhatnâmesi Cilt 12. Istanbul: Zuhuri Danisman Yayınevi.

“Çingeneler Zamanı.” Ülkede Gündem. October 29, 1997.

Duygulu, Melih.

1995 "Türkiye Çingenelerinde Müzik". Tarih ve Toplum 137:38-41.

 

Foucault, Michel.

1994 The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.

 

Gazimihal, Mahmut Ragip.

1939 Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri. Cilt 1 (1600-1875). Istanbul: Nümune Matbaası.

 

Girgin Plak Katalogu. 1968. Istanbul.

 

Gökbilgen, M. Tayyib.

1963 "Çingeneler." Islam Ansiklopedesi.  Istanbul: Milli Egitim Basımevi.

 

Haşim, Ahmet.

1989 Bize göre/Gurabajame-i Laklahan/Frankfurt Seyahatnamesi. Istanbul: MEB Yayınları.

 

Hancock, Ian.

1998. “Patrin: A Brief History of the Roma.” http://www.geocities.com/~patrin/history.htm (accessed 2/1/06).

 

Irmak, Hüseyin.

1999. Kâgıthane Hıdırellez Roman Senligi 1997-1999. Istanbul: Kâgıthane Belediye Baskanlıgı.

 

Kaçan, Metin. 1990 Agır Roman. Istanbul: Metis Edebiyat Dizesi.

Kandiyoti, Deniz and Saktanber, Ayse eds.

2002 Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey. London; New York: I.B. Taurus.

 

Kaygılı, Osman Cemal.

1972 (1939) Çingeneler. Istanbul: Bilgi Yayınevi.          

 

Mizrahi, Daryo.

1991 Diversity and Comedy in Ottoman Istanbul: The Turkish Shadow Performances” Ph.D. dissertation. New York: Columbia University.

 

Özcan, Abdülkadir.

1993 “Çeribası.” Islâm Ansiklopedisi. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

 

Özhan, Mevlüt.

1994 “Karagöz.” Dünden Bügün’e ∫stanbul Ansiklopedisi ∫stanbul: Kültür Bakanlıgı ve Tarih Vakfı.

 

Pakalın, Mehmet Zeki.

1993 “Karagöz.” Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlügü. Istanbul: Milli Egitim Bakanlıgı Yayınları.

 

Pettan, Svanibor.

2001 “Encounter with ‘The Others from Within’: The Case of Gypsy Musicians in Former Yugoslavia.” The World of Music 43 (2&3): 119-137.

 

Redhouse Türkçe - Ingilizce Sözlügü. 1997. Istanbul: SEV Matbaacılık ve Yayıncılık.

 

Ricoeur, Paul.

1993 The Rule of Metaphor: Multi-disciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language. Robert Czerny, Kathleen McLaughlin, John Costello, trans. Toronto; Buffalo: University of Toronto Press.

 

Ricoeur, Paul.         

1991 Reflection and Imagination. Mario J. Valdez, ed. Toronto: University of Toronto Press.

 

Ricoeur, Paul.

1981 Hermeneutics and the Human Sciences – Essays on Language, Action and Interpretation. John Thompson, trans, ed. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Ricoeur, Paul.

1978 “The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling.” In On Metaphor. Sheldon Sacks, ed. Chicago and London: University of Chicago Press. 141-158.

 

“Roman Halk Kültürü.” TC Kültür ve Turizm Bakanlıgı. www.kultur.gov.tr/portal/kulture_en.asp?belgano=5765. (accessed 10/25/2003).

 

Sakaoglu, Necdet.

1995 “Kırklareli’nde Gelenek Bolluİu Kakava Bayramı.” Tarih ve Toplum 137: 34-37.

 

Seeman, Sonia Tamar.

2002 “’You’re Roman!’ Music and Identity in Turkish Roman Communities”. PhD dissertation. University of California, Los Angeles.

 

Seeman, Sonia Tamar.

1995 “Ergün Şenlendirici’yi kaybettik.” Jazz 6:31-32.

 

Soulis, George C.

1961 The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Late Middle Ages. Washington D.C.: Dumbarton Oaks Papers no. 15.

 

Spivak, Gayatri.

1988 “Can the Subaltern Speak?” In Marxism and the Interpretation of Culture. Cary Nelson and Lawrence Grossberg, ed. Urbana: University of Illinois Press.

 

Starr, Joshua.

1936 “An Eastern Christian Sect: The Athinganoi.” Harvard Theological Review 29 (2): 93-106.

 

Yahyagil, Mehmet Y.

1999 “Kültür suçlusu: Ciguli!” Radikal July 7, 1999.

 

 

Discography:

 

Brooklyn Funk Essentials and Laço Tayfa. 1997. In the Buzzbag. Doublemoon Records CD 001.

 

Körüklü, “Çeriba” Mehmet Ali. 2000. ÇeribasıKudur 2000. Ozan Video. KB 99-34-Ü-1073

 

Ciguli. 1997. Ciguli Forte. Dost Müzik. KB 99-34-Ü-1560-011.

 

Kızılcıklar, “Deli” Selim. 1982(?) Deli Selim ve Arkadasları 4 Kabadayı. Kalite Plak H.Z. 117.

 

Girgin, Nazif. 1968[?]. Gazelli Çiftetelli/Hicaz Taksim/Romen Karsılaması. Girgin Plak NG 60.

 

Prenses Sevinç. 1996. Prenses Sevinç ve Siyah Inciler – Kumkapı Geceleri. Karaca Plak 013.

 

Şenlendirici, Hüsnü. 1999. Bergama Gaydası. Doublemoon Records CD 003.

 

Şenlendirici, Hüsnü. 2000. Çiftetelli. Traditional Crossroads CD 6002.

 

 

Filmography

 

Altıoklar,  Mustafa. Agır Roman. Screenplay by Metin Kaçan and Mustafa Altıoklar. Özen Film.


Main page | M&A Index